||కోపం మా చెడ్డది||నీలో రాక్షసుడు ఉన్నాడని నీ వాళ్లకు తెలిసేలా చేస్తుంది
మొహం మీద చిరునవ్వుని పక్కకి తోస్తుంది
నోటి నుంచి జారాకూడని మాటలను చుట్టూ చల్లేస్తుంది
గుండెకు దగ్గర మనుషులను బాధ పెడుతుంది

ప్రశాంతంగా లేవు కదూ
మరి అవసరమా దానితో ఆ గాఢమైనా స్నేహం?

-వెంకటేష్ వీరా

వంశీగారు

ఎందుకు రాసారండీ స్వాతిలో పసలపూడి కథలు??
మీకు తెలీకుండా నన్ను ప్రభావితం చేసేసారండి.

అదేంటో
కథలని ప్రేమించేస్తున్నా
ఆ కథలలో నేను ఒక పాత్ర అవ్వాలని అనిపిస్తుందండి.

పుస్తకాలు కొనేస్తున్నా
ఊరు నచ్చేస్తుంది.. మనుషులు మంచోళ్ళే అనే నమ్మకం వచ్చేసింది
దీనంతటికి మీరే కారణం అండి.

తరగతిలో పాఠాలు వినడం మానేసా
చివరి బళ్ళ మీద కూర్చుని కథలు రాయడం మొదలుపెట్టా
అసలే గోదారోడినేమో వెటకారం ఇంకాస్త ముదిరింది
మొన్న కాకినాడ వెళ్ళి మరి మీ కొత్త పుస్తకం కోనుక్కుని తెచ్చుకున్నా
దానిని గుండె మీద పెట్టి మరీ చదివి ఆనందిస్తున్నా
రచయిత మీద గౌరవం పేరిగిదండి.

గురువుగారు
నాకూ రాయాలని అనిపిస్తుందండి
రాసి మీకు ఆ పుస్తకం అంకితం ఇవ్వాలనుందండి

మీరే మీరే నన్ను కథలకి దగ్గర చేసిన వ్యక్తి
మీరు బావుండాలండి
నిండు నూరేళ్ళు మాలాంటి వాళ్ళకోసం రాస్తూ…వెంకటేష్ వీరా

₹₹కొత్త కరెన్సీ నోటు₹₹

ఈరోజు ఇక్కడ
రేపు అక్కడ
తరువాత మరెక్కడో

కాళ్ళకి చక్రాలు కట్టుకున్నావా?
అలసటంటూ రాదా నీకు?
స్థిరంగా నాతో ఉండటానికి ఏమంత కష్టం వచ్చింది?
సర్లే వెళ్ళు వెళ్ళు
కానీ కబురంపితె బేగిగా రా 

-వెంకటేష్ వీరా

॥ తానూ – నేనూ ॥

తనంటే ఇష్టమే
కానీ నోరు తెరిచి ఏనాడు రమ్మని అడగలేదు
ఎందుకో తేలీదు తనకి నేనూ నాకు తనూ అంటే చిన్నచూపు

ఒక్కోసారి వచ్చి పదే పదే పలకరిస్తుంది
వచ్చింది కదా ఉండిపో అనేలోపే పరుగులంకిస్తుంది
నా మాటలు పట్టించుకునే తీరిక తనకు లేదు 
అలా అని తనని బుజ్జగించాలనే ఓపిక నాకూ లేదు

కోపం వచ్చి
ఆత్మభిమానం ఇచ్చిన ధైర్యంతో
నీకూ నాకు రాం రాం అని అందాం అనుకునేలోపు
అవసరం నా నోరు నొక్కింది
కష్టం ఇదిగో వస్తున్నా అని భయపెట్టింది
కోరికలు బార్టర్ సిస్టం మరుగున పడిపోయిందని గుర్తుచేసాయ్
ఏం చెయ్యాలో తెలియక తలదించి ఆలోచనలలో పడిపోయా నేను

-వెంకటేష్ వీరా

Things I love to do.

I’m a lazy person who usually loves to spend my time watching Netflix, Reading, and Writing. From the past few weeks, I’m preparing my self to write a small blog but to my surprise, I don’t have ideas.
Today when I’m alone at home I got a thought to write on “Things I love to do” as a blog post.


So here is the list.

Walk on an unknown road which is totally free from traffic. Usually at night.

Have a Chicken Biryani with Drizzling thunderstorms sounds in the background. No sharing Business Please.

Sleep under the quilt with a temperature below 18 Degree Celsius. A dark silent room.

Kill my squad with the grenade in Playerunknown’s Battlegrounds. It can’t be expressed.

A hot cup of tea with Osmania biscuits at Mehfil Restaurant. When the place is overcrowded.

To wear an Unwashed, well fitted blue jeans. Not particular with color.

To watch the sky with no stars and the moon. From the terrace when no one around.

Day off when packed with lots of pending work. Mondays are evil.

Teasing my mom while she is trying to cook. Believe me she is the world’s best cook.

Ice cream with overloaded nuts in it. Heaven on earth.

Annoying my better half when she is damn busy watching videos on youtube. The best time.

Watch shopping. Oh my god, I love it.

Making a mess in the kitchen while cooking. Part of Job.

Re-Watching episodes of the series “The Office”. Dwight, I want to work with you.

Unplanned weekends. Where I can sit under the roof with a glass of warm lemon water. Laziness and I are co-workers.

Eating late at night when everyone is sleeping. Getting fat is a part of life.

And many more.

Grammatical errors??
Oh!! I’m a beginner so please bear with me until I master that skill.
Thank you.
-Venkatesh Veera

॥ ధైర్యం ॥

వస్తూ పోతూండే కష్టాలకి బెదిరే వాడివ??

ఆగు అక్కడే నిలబడు
ఇంత పిరికి మనిషివా నువ్వు??
కాదు కదా..
అయితే ఎదురెళ్ళు
పక్కకి జరిగి నీకు రాజమార్గం ఇస్తుంది ఆ నువ్వనుకునే అంతులేని భూతం.

ప్రాణం ఉన్న జీవులం
మనకంటే పెద్దది’ గొప్పది అంటావా ఆ కదలలేని కష్టం??

– వెంకటేష్ వీరా

॥ కడవరకు॥

చెప్పేస్తే కొన్ని మాటలే
అవి ఇవేనా అంటావేమో అనే ఆలోచనలతో..

రాసేస్తే మరికొన్ని అక్షరాలే
ఇంకొంచెం బా రాయచ్చుగా అనేస్తావ్ అనే భయంతో..

దాచుకుంటా..
నా మది లోయలో నిగూఢంగా..

నీకు అవేంటో తెలీయకుండా
కడవరకు.. మనం కాలం చేసేంత వరకు..

వెంకటేష్ వీరా

॥ Harmful Advice ॥

Monday       : When you are in Anger pour a perfect glass of Whisky.
Tuesday      : When You are in Fear pour a perfect glass of Whisky.
Wednesday : When you are in Disgust pour a perfect glass of Whisky.
Thursday     : When you are in contempt pour a perfect glass of Whisky.
Friday          : When you are in surprise pour a perfect glass of Whisky.
Saturday     : When You are in happiness pour a perfect glass of Whisky.
Sunday.       : When you are in sadness pour a perfect glass of Whisky.

Whisky

Link every emotion with a glass of whisky.

A typical Drinker

॥నిద్ర॥

ఒకప్పుడు
నాతో ఉంటూంటే వద్దని పొమ్మన్నా
నావైపు జాలిగా చూస్తూ నడిచి వెళ్ళిపోయింది
కొన్నేళ్ళు బాగానే ఉన్నా
తను ఉందని గుర్తుండేది కాదు
ఏమైందో ఈ మధ్య తనతో ఉండాలనిపిస్తుంది
నిన్న సిగ్గువిడిచి రమ్మని పిలుస్తే పలకరించింది
ఉంటుందేమో అనుకున్నా, మోసం చేసి
ఒంటరిగా వదిలేసిపోయింది.

-వెంకటేష్ వీరా

గతకాలపు ప్రేయసి

z1ROOFo5VRg_Fullకాదంటూ వెళ్ళిపోయిన ప్రేయసి జ్ఞాపకం
వచ్చి పలకరించే కెరటం లాంటిది.
జీవితాంతం మనతో ఉండమన్నా ఉండదు
వద్దన్నా జీవితమంతా వచ్చి యదను మీటుతూనే ఉంటుంది.

సాష్టాంగ నమస్కారం చేసా
శరను అని “మరుపు”ని వేడుకున్నా
మొహం చాటేసి వికటాట్టహాసం చేస్తూ వెళ్ళిపోయింది
చీకటి నా చుట్టూ కమ్ముకుంది.

-వెంకటేష్ వీరా